Podarujmy dzieciom słońce w zimie! 

Dzięki wsparciu Ludzi o otwartych Sercach, nasze książeczki o ślimaku trafią do dzieci w hospicjach. Ty też możesz uczestniczyć w tej  wyjątkowej akcji i zakupić książki, które zostaną przekazane placówkom opiekującym się dziećmi.

Scroll to Top